Home

Thermografie, lekdetectie & blowerdoor

Thermografiekeur is specialist in bouwkundige thermografie, lekdetectie en luchtdichtheidsmetingen met Blowerdoor. Ook geven wij energieadvies en voorzien wij woningen, appartementen, kantoren, sportcentra en bedrijven van een officieel energielabel. Thermografiekeur doet onderzoek naar de oorzaken van tochtklachten, vocht-, schimmelproblemen, lekkages.

Thermografie

Bij thermografie maakt Thermografiekeur gebruik van een geavanceerde warmtebeeldcamera. Deze warmtebeeldcamera kan warmte om te zetten in beeld. Thermografiekeur is gespecialiseerd in bouwkundige thermografie (level 2) en kan precies bepalen waar warmteverlies plaats vindt. Wij maken door middel van thermografie zichtbaar waar lucht- of waterlekken te vinden zijn of waar de leidingen van de vloerverwarming lopen. Ook kunnen wij tonen waar risico op condensatie of schimmelvorming bestaat en of zonnepanelen wel goed functioneren. Een groot voordeel van thermografie is dat het onzichtbare problemen snel en zonder breekwerk kan duidelijk maken.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de energiezuinigheid van gebouwen. Een luchtdichtheidstest wordt met een zogenaamde Blowerdoor uitgevoerd, dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het verlies door luchtlekken in de gebouwschil nauwkeurig gemeten. Door de luchtlekken die tijdens de Blowerdoor test worden gevonden af te dichten is een flinke energiebesparing mogelijk!

Lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, een rookproef of Blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met bijvoorbeeld thermografie kan schade worden voorkomen.

Luchtlekken veroorzaken veel warmteverlies, tocht en comfortproblemen, maar ook condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met gebruik van Blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel en efficiënt worden vastgesteld.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is ten opzichte van soortgelijke gebouwen. Verder toont het energielabel enkele maatregelen die je kunt nemen om een gebouw energiezuiniger te maken. Het energielabel voor woningen en bedrijfsgebouwen is verplicht sinds het begin van 2008.

Veranderingen energielabel

Per 1 januari 2015 riskeert iedere verkoper en verhuurder van een woning of utiliteitsgebouw zonder energielabel  een boete. Voor een woning bedraagt deze €405 en voor een bedrijfspand kan de boete oplopen tot €20.250! Ook gaat het energielabel van naam veranderen, het heet vanaf 2015 de Energie Index. Naast de Energie Index wordt een eenvoudiger Definitief energielabel ingevoerd. Bij verkoop van moet een woning van een Definitief energielabel of een Energie Index zijn voorzien. Voor een bedrijfsgebouw is een opname door een energieadviseur noodzakelijk.

Energiebesparing

Thermografiekeur is onderdeel van Energiekeurplus, gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur volgens de BRL 9500-01, 9500-02, 9500-03 en 9500-04. Wij voorzien woningen en bedrijfsgebouwen van een officieel energielabel of een energieadvies (EPA-maatwerkadvies). Uit onze ervaring blijkt dat er in woningen, maar ook bij bedrijven, scholen en instellingen een energiebesparing van vaak 30 tot wel 70% te behalen valt, een energieadvies laat zien waar.

Energieadvies

In een energieadvies adviseert Thermografiekeur over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Het energieadvies bevat een energielabel en toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. Ook lees je in een energieadvies het effect van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de kosten ervan. Een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het meeste rendement opleveren. Het energieadvies is dan ook een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Thermografiekeur

Thermografiekeur is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Thermografiekeur is specialist in bouwkundige thermografie, lekdetectie & Blowerdoor.

Datum 3 september 2016 Thermografiekeur