Thermografiekeur past thermografie toe bij zonne-energie en zonnepanelen

Thermografiekeur

Level 3 gecertificeerd expert in thermografie & blowerdoortest

Thermografiekeur

Thermografiekeur is ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf en gebouwinspecteur. Wij doen onderzoek naar de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen, isolatiegebreken en bouwfouten met gebruik van blowerdoor, thermografie, kunstmatige rook of met een drone. Daarnaast inspecteren wij zonneparken, mechanische installaties, pijpleidingen en opslagvaten. Periodieke inspecties in de industrie zijn essentieel voor de veiligheid en bedrijfszekerheid. Met gebruik van thermografie kunnen gevaren en hoge kosten van uitval van productiefaciliteiten worden vermeden.

Gebouwthermografie

Bij gebouwthermografie maken wij gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en van een professionele drone. Wij zijn specialist in gebouwthermografie, onderhoudsinspecties en drone inspecties . Thermografiekeur bepaalt snel en efficiënt waar warmteverlies plaats vindt en waar bouwfouten, luchtlekken of en lekkages te vinden zijn. Ook tonen wij waar risico op condensatie en schimmelvorming bestaat. Verder brengen wij in beeld of zonnepanelen wel juist functioneren. Een groot voordeel van thermografie is dat het onzichtbare problemen snel en zonder breken kan duidelijk maken.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate het comfort en de energiezuinigheid van gebouwen. Vandaar dat er aan de luchtdichtheid van gebouwen steeds hogere eisen worden gesteld. Een luchtdichtheidstest wordt met een blowerdoor uitgevoerd, dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het verlies door luchtlekken in de gebouwschil nauwkeurig gemeten. Door de luchtlekken die tijdens de blowerdoortest worden gevonden af te dichten worden tochtklachten verholpen en is een flinke energiebesparing mogelijk!

Binnenklimaat

Binnen bedrijven bestaan vaak klachten over het binnenklimaat bij het personeel. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Wij onderzoeken de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren, scholen, kinderdagverblijven. We maken hierbij gebruik van een geavanceerde meetopstelling voor PMV/PPD onderzoek. Dit onderzoek op basis van de theorie van Fanger is dé methode om subjectieve klachten op de werkvloer inzichtelijk te maken.

Lekdetectie

Bij lekdetectie onderzoek maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, kunstmatige rook en blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met thermografie kan veel schade worden voorkomen. Luchtlekken veroorzaken warmteverlies en tochtklachten. Maar ook condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met gebruik van blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel worden vastgesteld.

Thermografiekeur

Thermografiekeur is onderdeel van Energiekeurplus, een volstrekt onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- & particuliere markt. Wij zijn de partner van gebouw- en installatie eigenaren, industriële ondernemingen, aannemers en overheden. Thermografiekeur is gecertificeerd drone piloot, expert in thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoor. Ons werkgebied bestaand uit het noorden en midden van Nederland. We werken in de provincies, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.