Home

Thermografie, lekdetectie & blowerdoor

Thermografiekeur is specialist in bouwkundige thermografie (level 1 en 2), lekdetectie en luchtdichtheidsmetingen met Blowerdoor. Wij doen onderzoek naar het binnenklimaat in gebouwen en geven energieadvies. Thermografiekeur doet onderzoek naar de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen, schimmel en lekkages. Verder voorzien wij woningen, kantoren, sportcentra en bedrijven van een energielabel.

Thermografie

Bij thermografie maken wij gebruik van een geavanceerde warmtebeeldcamera. Deze camera kan warmte om te zetten in beeld. Thermografiekeur is gespecialiseerd in bouwkundige thermografie. Wij kunnen precies bepalen waar kostbaar warmteverlies plaats vindt. Door middel van thermografie maken we zichtbaar waar lucht- of waterlekkages te vinden zijn en waar de leidingen van je vloerverwarming lopen. Ook tonen wij waar er risico op condensatie en schimmelvorming bestaat en of zonnepanelen en radiatoren wel goed functioneren. Een groot voordeel van thermografie is dat het onzichtbare problemen snel en zonder breken kan duidelijk maken.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de energiezuinigheid van gebouwen. Een luchtdichtheidstest wordt met een zogenaamde Blowerdoor uitgevoerd, dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het verlies door luchtlekken in de gebouwschil nauwkeurig gemeten. Door de luchtlekken die tijdens de Blowerdoor test worden gevonden af te dichten is een flinke energiebesparing mogelijk!

Binnenklimaat

Bij bedrijven bestaan vaak klachten over het binnenklimaat bij het personeel. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Wij onderzoeken de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren, scholen, kinderdagverblijven. We maken hierbij gebruik van een geavanceerde meetopstelling voor PMV/PPD onderzoek. Dit onderzoek op basis van de theorie van Fanger is dé methode om subjectieve klachten op de werkvloer inzichtelijk te maken.

Lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, kunstmatige rook en Blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met thermografie kan veel schade worden voorkomen. Luchtlekken veroorzaken warmteverlies en tochtklachten. Maar ook condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met gebruik van Blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel worden vastgesteld.

Energiebesparing

Thermografiekeur is onderdeel van Energiekeurplus, gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur volgens de BRL 9500-01, 9500-02, 9500-03 en 9500-04. Wij voorzien woningen en bedrijfsgebouwen van een officieel energielabel of een energieadvies (EPA-maatwerkadvies). Uit onze ervaring blijkt dat er in woningen, maar ook bij bedrijven, scholen en instellingen een energiebesparing van vaak 30 tot wel 70% te behalen valt, een energieadvies laat zien waar.

Energieadvies

In een energieadvies adviseert Thermografiekeur over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Het energieadvies bevat een energielabel en toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. Ook lees je in een energieadvies het effect van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de kosten ervan. Een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het meeste rendement opleveren. Het energieadvies is dus een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Thermografiekeur

Thermografiekeur is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Thermografiekeur is specialist in bouwkundige thermografie, lekdetectie & Blowerdoor.


Recente projecten

Het portfolioarchief is op dit moment leeg. Je kunt een nieuwe aanmaken op het dashboard.

Datum 5 mei 2017 Thermografiekeur