Vocht is één van de belangrijkste oorzaken van een slecht binnenklimaat

Vocht in huis

Vocht is de belangrijkste oorzaak van een slecht binnenklimaat

Home » Binnenklimaat » Vocht

Vocht in huis is de belangrijkste oorzaak van een ongezond binnenklimaat! Huisstof mijten en schimmels gedijen goed bij een hoge luchtvochtigheid. Zij kunnen bovendien nare aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken. Meer dan 30cm2 schimmel in huis wordt dan ook algemeen als een risico voor de gezondheid van de bewoners beschouwd.

Waar komt al dat vocht vandaan?

Door koken, douchen, wassen en uitademen wordt binnen continu vocht geproduceerd. Het is belangrijk dat er goed wordt geventileerd om het af te voeren. Een gezonde luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 40 en 60%. Is de lucht vochtiger dan neemt het risico op onder meer schimmel sterk toe. Zeker wanneer er daarnaast sprake is van isolatieproblemen, tocht of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid is de vorming van condens op dubbelglas.

Andere oorzaken van vochtproblemen

Naast de bovengenoemde oorzaken van vochtproblemen spelen er vaak aanvullende zaken die een veel hogere vochtproductie in gebouwen veroorzaken. Met als gevolg gezondheidsproblemen en grote schade! Vaak is er in Nederland sprake van een vochtige of zelfs natte kruipruimte. Soms spelen ook problemen als optrekkend vocht, regen doorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten leidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen is ventilatie in deze gevallen alléén totaal onvoldoende.

Wanneer vocht vanuit de kruipruimte in de vloer kan doordringen heeft dit ernstige  gevolgen voor het binnenklimaat! Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!

Onderzoek & herstel vochtproblemen

Het is belangrijk om de bron van de vochtklachten te achterhalen en te herstellen. Alléén zo kunnen de gebouwschade en gezondheidsrisico’s als gevolg van vochtproblemen worden voorkomen. Helaas zijn oorzaak en gevolg van vochtproblemen meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is dus al snel gemaakt. Een goed onderzoek naar de bron van vocht in huis is aan te raden om nutteloze investeringen te voorkomen!

Binnenklimaat en vocht

Thermografiekeur doet onderzoek vochtklachten en en binnenklimaatproblemen. Wij hebben ervaring in het opsporen van de oorzaken. Ook kunnen wij in veel gevallen een bijdrage leveren aan het verhelpen van problemen. Bij plotselinge schade aan leidingen, goten of doorvoeren worden de kosten van het onderzoek en herstel naar deze schade gedekt door de opstalverzekering. De kosten voor een onderzoek naar problemen met vocht zijn afhankelijk van het type probleem en van het pand waarom het gaat.