Lekdetectie

Thermografie bij dak, gevel of leiding lekkage.

Lekdetectie

Lekkages in CV leidingen, afvoerleidingen, daken en vloerverwarmingssystemen veroorzaken veel schade. Met het oog is de oorzaak meestal moeilijk te bepalen. Maar door de inzet van technieken als thermografie, UV lekdetectie en Blowerdoor kan Thermografiekeur een lekkage snel opsporen. Zo wordt kostbare gevolgschade voorkomen, de kosten van lekdetectie zelf worden in veel gevallen door de opstalverzekering vergoed.

Maar liefst 69% van alle schade in gebouwen wordt direct of indirect veroorzaakt door problemen met vocht en waterlekkage!

Lekkages bedreigen het binnenklimaat

De belangrijkste functie van een gebouw is het beschermen van de gebruikers ervan tegen weersinvloeden en het creëren van een comfortabel en gezond binnenklimaat.  Luchtlekken en vocht indringing door damptransport en waterlekkages zijn een ernstige aantasting van deze functie en moeten zo snel mogelijk worden verholpen! Om een gezond binnenklimaat te kunnen garanderen is lekdetectie van groot belang om waterschade en luchtlekken op te sporen zodat schade aan de constructie en warmteverlies tot een minimum beperkt blijven en hersteld kunnen worden.

Klimaatsverandering

Door de klimaatsverandering van de afgelopen decennia is de richting van de straalstroom gaan fluctueren. Dit heeft geleid tot een klimaatsverandering en weer dat steeds extremer wordt. Er valt meer neerslag in korte periodes. Dit veroorzaakt toenemende schade door wateroverlast in kruipruimtes en kelders en door lekkende daken en afvoeren. Lekkages veroorzaken grote schade aan gebouwen, vochtproblemen hebben bovendien een slechte invloed op de gezondheid!

Naden en kieren

Naden en kieren veroorzaken tochtklachten, comfortproblemen en veel warmteverlies. Maar ook waterlekkages, condensatie, schimmel, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en zelfs brandgevaar worden door luchtlekken veroorzaakt. Door het afdichten van naden & kieren kunnen veel van deze problemen worden verholpen. Zo ontstaat er weer een aangenaam en gezond leefklimaat. Bovendien verdienen de kosten van het opsporen en het herstellen van deze lekken zich al snel weer terug door energiebesparing die het oplevert!

Nieuwbouw

Nieuwbouw moet wat betreft isolatie en luchtdichtheid aan steeds strengere eisen voldoen. Hierdoor wordt er door bouwbedrijven tegenwoordig steeds vaker gekozen voor het bouwen volgens de houtskeletbouw methode. Helaas worden hierbij in de praktijk  veel fouten gemaakt bij het aanbrengen van de isolatie en dampremmers, waardoor ten gevolge van luchtlekken grote problemen door condensatie ontstaan. Interne condensatie kan de constructie van een gebouw ernstig beschadigen. Het is dan ook belangrijk dat luchtlekken tijdens een blowerdoortest worden opgespoord en verholpen.

Technieken

Bij lekdetectie maken wij gebruik van diverse non destructieve onderzoeksmethoden zoals: thermografie, endoscopie, vochtmetingen, UV lekdetectie, waterdichtheidstest en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor en kunstmatige rook. Thermografiekeur is internationaal erkend Level 3 gecertificeerd expert in thermografie.

Voordelen van lekdetectie

  • Snel
  • Zonder breken
  • Voorkomt hoge kosten
  • Voorkomt gevolgschade
  • Verzekering vergoedt vaak de kosten
  • Heldere rapportage

De kosten van lekdetectie

De kosten van lekdetectie zijn afhankelijk van het de grootte van het gebouw, het type lekkage en de te gebruiken technieken. Om een passende offerte voor lekdetectie te kunnen opgeven is het belangrijk om de problemen die spelen aan te geven.

Ja, ik wil graag een offerte voor lekdetectie aanvragen!

Lekdetectie
Straatnaam & huisnummer
Postcode
Woonplaats
Datum 15 juni 2019 Thermografiekeur