Blowerdoor

Thermografiekeur voert een luchtdichtheidsmeting uit met Blowerdoor

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de schil van een gebouw bepaalt in hoge mate de hoeveelheid warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Vandaar dat er steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen worden gesteld. Thermografiekeur heeft zich gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid en van de waterdichtheid van woningen en andere gebouwen met behulp van thermografie en Blowerdoor.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Een luchtdichtheidstest wordt door Thermografiekeur uitgevoerd met een zogenaamde Blowerdoor. Een Blowerdoor is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest meten wij zeer nauwkeurig het verlies als gevolg van luchtlekken in de gebouwschil met een gekalibreerde drukmeter.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor?

Vóór de luchtdichtheidsmeting worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de blowerdoor in werking gezet. Een blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De luchtdichtheidstest wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten én bespaar je tot wel 30% op de kosten van verwarming!

Blowerdoor, thermografie en rookproef

Luchtlekken in de schil van een gebouw kunnen leiden tot vele problemen zoals onder meer; een hoog energieverbruik, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar vaak ook tot waterlekkages en aantasting van de gebouwconstructie, zelfs tot brandgevaar!

Dus is het belangrijk dat naden en kieren worden opgespoord en afgedicht. Het afdichten van luchtlekken leidt namelijk tot een flinke energiebesparing van 20 tot wel 40%, maar het heeft ook nog eens een positief effect op het comfort. En dat tegen aanzienlijk lagere kosten dan een investering in installatietechnische verbeteringen om het comfort te verhogen.

Om luchtlekken op te sporen maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook. Hiermee leggen wij precies vast waar naden en kieren te vinden zijn.

Luchtdichtheidstest bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het sterk aan te raden om voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede test uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Een goede luchtdichtheid voorkomt

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Stankoverlast
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Geluidsoverlast
  • Hoge energierekening
  • Brandgevaar

De kosten van een blowerdoortest

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis bedragen vanaf €350. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidstest met een blowerdoor laten uitvoeren!

Blowerdoor
Straatnaam & huisnummer
Postcode
Woonplaats
Datum 15 juni 2019 Thermografiekeur