Bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografie Groningen

Bouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Bouwkundige thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een warmtebeeld camera. Wij zijn gecertificeerd drone piloot en ITC Level 3 thermograaf en maken gebruik van een professionele drone en geavanceerde warmtebeeld camera’s. Met name thermografisch onderzoek in gebouwen, industriële thermografie en thermografie bij zonnepanelen zijn onze specialiteiten.

Bouwkundige thermografie

Om warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en buiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Bouwkundige thermografie wordt daarom in Nederland bij vooral bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Thermografiekeur vat een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geeft Thermografiekeur duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Thermografiekeur

Thermografiekeur is een onafhankelijk adviesbureau voor de zakelijke – en particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd thermografie – ITC level 3 -, drone inspecties en luchtdichtheidsmetingen met blowerdoor

ja, ik wil graag een offerte voor thermografie aanvragen!

Thermografie
Straatnaam & huisnummer
Postcode
Woonplaats
Datum 24 augustus 2019 Thermografiekeur