Thermografie & Blowerdoor

Tijdens een luchtdichtheidstest met een Blowerdoor maken wij met thermografie luchtlekken zichtbaar.Thermografie & Blowerdoor

Luchtlekken zijn verantwoordelijk voor een groot deel van alle tochtklachten en schimmel in gebouwen. Daarnaast zijn luchtlekken ook vaak de oorzaak van geluidsoverlast, stank, bouwkundige gebreken en zelfs van brandgevaar! Bovendien zijn luchtlekken erg duur omdat ze leiden tot een groot energieverlies. Het opsporen & afdichten van de grootste lekken kan een energiebesparing van 20 tot wel 40% opleveren!

Luchtdichtheid meten met Blowerdoor

Om de problemen die worden veroorzaakt door luchtlekken te helpen oplossen heeft Energiekeurplus zich naast thermografie ook gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van gebouwen met gebruik van een zogenaamde Blowerdoor. Tijdens een test met een Blowerdoor wordt een grote ventilator in een deuropening geplaatst die het gebouw in overdruk of in onderdruk brengt. Ramen en deuren worden dichtgezet en alle ventilatie openingen worden afgeplakt. Vervolgens wordt het verlies door de luchtlekken in de schil met een drukmeter precies gemeten.

Luchtlekken opsporen met thermografie

Door tijdens een Blowerdoortest gebruik te maken van thermografie worden alle isolatieproblemen en luchtlekken nog veel duidelijker zichtbaar dan bij het gebruik van thermografie alleen. Blowerdoor & thermografie zijn dan ook een perfecte combinatie wanneer het gaat om het opsporen van luchtlekken! Energiekeurplus heeft de beschikking over een geavanceerde warmtebeeldcamera waarmee wij temperatuur verschillen van 1 graad of meer duidelijk herkenbaar kunnen detecteren. Hierdoor zijn wij in staat met gebruik van Blowerdoor en thermografie het hele jaar onderzoek doen naar onder meer tochtklachten en een hoog energieverbruik in woningen en gebouwen.

Rookproef

Behalve van thermografie kan tijdens een Blowerdoortest ook gebruik worden gemaakt van een rookproef met kunstmatige rook om de luchtlekken duidelijk zichtbaar te maken. Deze lekken kunnen vervolgens effectief worden hersteld. Zo kan een eind gemaakt worden aan problemen als energieverlies, tochtklachten, schimmel of vochtophoping in gevels of dakconstructies.

Voorbereidingen thermografie en Blowerdoortest

Hieronder lees je een aantal voorbereidingen die een woning- of gebouweigenaar dient te treffen vóór de aanvang van een thermografie scan:

  • Stel de buren van onze werkzaamheden op de hoogte. Wanneer onze thermograaf in het donker wordt verward met een inbreker leidt dit tot kostbaar tijdsverlies. Ook het gebruik van kunstmatige rook kan voor verwarring zorgen bij buurtbewoners die niet op de hoogte zijn gesteld.
  • Probeer een gelijkmatige temperatuur verdeling in het pand te bereiken,  zet de binnendeuren in het pand open zodat de warmte zich goed kan verdelen.
  • Doof houtkachels, pelletkachels en haarden, maak ze schoon en sluit de luchttoevoer kleppen.
  • Stel gashaarden en andere verbrandingstoetellen zoals geisers buiten gebruik zodat de waakvlam gedoofd is.
  • Sluit alle ramen, deuren naar buiten en zet ook alle ventilatieroosters dicht.
  • Plaats geen grote obstakels voor het te inspecteren object, zij ontnemen ons het zicht. Parkeer je auto niet op de oprit maar op enige afstand langs de weg.
  • Laat tuinhekken, schuttingdeuren e.d. los zodat wij ongehinderd rond het pand kunnen lopen.

De kosten voor een Blowerdoortest van een woonhuis in combinatie met thermografie of een rookproef bedragen €349. De kosten van een Blowerdoortest van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een Blowerdoortest in combinatie met thermografie laten uitvoeren!

[contact-form to=’info@thermografiekeur.nl’ subject=’Thermografie & blowerdoor’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefoon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adres’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Woonplaats’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’/][/contact-form]

Datum 9 april 2017 Thermografiekeur